Specifika komunikace s dítětem s pervazivní vývojovou poruchou v přednemocniční neodkladné péči

dc.contributor.advisorChalupová Veronika, Mgr. :67491cs
dc.contributor.authorČerná, Marianacs
dc.contributor.refereeKolářová Vendula, Mgr. :64967cs
dc.date.accessioned2023-10-28T04:01:58Z
dc.date.available2023-10-28T04:01:58Z
dc.date.committed5.5.2023cs
dc.date.defense21.6.2023cs
dc.date.submitted14.6.2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení pojmu pervazivní vývojová porucha, její kategorizace, projevy, diagnostiku a terapii. V práci je definováno fungování zdravotnické záchranné služby včetně priorit výjezdů. Závěrem teoretické části jsou popsána specifika komunikace s dětským pacientem s pervazivní vývojovou poruchou. Cílem práce je zmapovat informovanost záchranářů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o specificích komunikace s dětskými pacienty s pervazivní vývojovou poruchou dle soudobých metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví. Dílčími cíli jsou zjištění, zda tuto metodu cílová skupina používá ke komunikaci s pacienty a také, jak tuto metodu záchranáři hodnotí.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on explaining the concept of pervasive developmental disorder, its categorization, manifestations, diagnosis and therapy. The work defines the functioning of the medical emergency service, including the priorities of trips. At the end of the theoretical part, the specifics of communication with a child patient with a pervasive developmental disorder are described. The aim of the work is to map the awareness of the rescuers of the Liberec Region Medical Rescue Service about the specifics of communication with child patients with pervasive developmental disorder according to the current methodological recommendations of the Ministry of Health. The sub-goals are to find out whether this method is used by the target group to communicate with patients and also how the paramedics evaluate this method.en
dc.format75cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/172984
dc.language.isoCScs
dc.subjectautismuscs
dc.subjectpervazivní vývojová poruchacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkomunikační kartycs
dc.subjectspecifikacecs
dc.subjectzdravotnická záchranná službacs
dc.subjectaugmentativní alternativní komunikacecs
dc.subjectmetodické doporučenícs
dc.titleSpecifika komunikace s dítětem s pervazivní vývojovou poruchou v přednemocniční neodkladné péčics
dc.titleSpecifics of communication with a child with pervasive developmental disorder in prehospital emergency careen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorD20000047cs
local.identifier.stag45181cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP - Černá M. elektro verze.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 30.4.2023 22:17 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedoucího_práce_Chalupová.pdf
Size:
138.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 6.6.2023 9:28 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek-oponenta-černá.pdf
Size:
415.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 6.6.2023 10:30 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 21.6.2023 11:45 )