Vliv rozdílných odvodů tepla na geometrii svarové lázně při svařování metodou MAG

Title Alternative:The influence of different transfers of heat on the geometry of welding bath with method MAG welding
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this thesis is to find the influence of the different transfers of heat on the geometry of welding bath with method MAG welding. The thesis is divided into two main parts: theoretical and experimental. In the individual chapters of the theoretical part the principle of the arc welding with the focus on method MAG is described, and also the influence of the welding parameters on the geometry of the welding bath, including the description explaining actions starting during the transfer of heat in the welding bath. The theoretical part is complemented with the description of assuring the quality of the resulting welding point and the means of statistical assessment of the gained results. The aim of the experimental part is to find the difference in the geometry of the welding bath using different transfers of heat. These differences are caused by using different thicknesses of materials. The research was aimed at corner welding points, both with non-short circuit and short circuit transfer of metal. The result of the experiment is the finding of the dependence of particular geometrical quantities on the thickness of material.
Cílem této diplomové práce je zjistit vliv rozdílných odvodů tepla na geometrii svarové lázně při svařování metodou MAG. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a experimentální. V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsán princip obloukového svařování se zaměřením na metodu MAG, vliv svařovacích parametrů na geometrii svarové lázně, včetně popisu procesů vysvětlujících děje vznikající při přestupu tepla ve svarové lázni. Teoretická část je doplněna o popis zajištění kvality výsledného svaru a způsoby statistického vyhodnocení získaných výsledků. Cílem experimentální části je zjištění rozdílů v geometrii svarové lázně při použití rozdílných odvodů tepla. Tyto rozdíly jsou způsobeny použitím různých tloušťek materiálů. Zkoumání bylo zaměřeno na koutové svary a to jak při bezzkratovém, tak i při zkratovém přenosu kovu. Výsledkem experimentu je zjištění závislostí jednotlivých geometrických veličin na tloušťce materiálu.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 127 s.
Subject(s)
odvod tepla ze svarové lázně, mag, monitorizace weldmonitor, statistika, geometrie svarové lázně
Citation
ISSN
ISBN
Collections