Zvýšení produktivity výroby ozubených kol 3 - 5 rychlosti převodovky MQ 200 v ŠKODA AUTO a.s., závod Mladá Boleslav

Title Alternative:INCREAS OF PRODUCTIVITY OF PRODUCTION WHEEL GEARS 3-5 SPEEDS GEARBOX MQ 200 IN SKODA AUTO a.s., PLANT MLADÁ BOLESLAV
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis describes an assessing the state of production wheel gears 3-5 speed gearbox MQ 200 in Škoda Auto a.s., plant Mladá Boleslav. The aim of this thesis is a propose of new solution, which were actived increase of productivity of production wheel gears MQ 200. Requirements to solution handling and work place management costs of implementation measures were taken into account in new proposals.
Práce se zabývá hodnocením stavu výroby ozubených kol 3-5 rychlosti převodovky MQ 200 v Škoda Auto a.s., závod Mladá Boleslav. Cílem této práce je návrh nových řešení, pomocí nichž bylo docíleno zvýšení produktivity výroby ozubených kol převodovky MQ 200 za udržení stávajícího objemu výroby. V nových návrzích byly zohledněny požadavky na řešení vytížení strojů a strojní obsluhy, organizaci pracovišť a náklady vynaložené na realizaci opatření.
Description
katedra: KOM; přílohy: 2 CD: CD1 - Příloha 1 - Databáze naměřených hodnot CD2 - Bakalářská práce; rozsah: 52 s.
Subject(s)
production, productivity, mq 200, gear wheel, výroba, produktivita, mq 200, ozubené kolo
Citation
ISSN
ISBN
Collections