Analýza příčin vzniku trhlin na nátrubcích komor výparníku elektrárenského kotle a jejich eliminace

Title Alternative:THE ANALYSIS OF FACTORS CAUSING CRACKS ON THE JETS OF VAPORIZER CHAMBERS IN ELECTRIC BOILER AND THEIR ELIMINATION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the analyses of defects that appear in upper chambers of the electric-boiler OB660 vaporizer. The most frequent bugs of the chambers are scratches on the connection mouthpiece - chamber. The purpose of this work is to find out the causes of the bugs and to suggest a solution, which could enable to minimize, or best to eliminate the defects.
V této práci se zabývám analýzou závad v horních komorách výparníku elektrárenského kotle OB660. Nejčastější závadou těchto komor jsou praskliny na spoji nátrubek - komora. Cílem práce je zjistit příčiny těchto závad a navrhnout řešení, které budou tyto závady minimalizovat, či nejlépe eliminovat.
Description
katedra: KEZ; rozsah: 44 s., 26 s. příloh
Subject(s)
boiler, mouthpiece - chamber, komora výparníku, kotel, výparník
Citation
ISSN
ISBN
Collections