Ošetřovatelská rehabilitace v domácí péči

Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou rehabilitací a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá historií domácí péče, domácí péčí v současné době, jejími formami, předepisováním a financováním. Dále se zabývá činnostmi všeobecných sester v domácí péči a jejich ošetřovatelskými intervencemi, především se zaměřením na rehabilitační ošetřovatelství a jeho formy. Výzkumná část je zaměřena na zjištění způsobu provádění dechových a kondičních cvičení a způsobu školení všeobecných sester v rehabilitačním ošetřovatelství prostřednictvím kvalitativního výzkumu s technikou polostrukturovaný rozhovor.
The bachelor thesis deals with nursing physiotherapy and is divided into two parts. The theoretical part deals with the history of home care, today's home care, it's forms, prescribing and financing. It also deals with the activities of nurses in home care and their nursing interventions, especially with a focus on nursing psysiotherapy and it's forms. The research part is focused on finding out how to perform breathing and fitness exercises and how to train general nurses in nursing physiotherapy through qualitative research with a semi-structured interview technique.
Description
Subject(s)
domácí péče, pacient, rehabilitační ošetřovatelství, školení, všeobecná sestra, general nurse, home care, nurse physiotherapy, patient, training
Citation
ISSN
ISBN