Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí

Title Alternative:Nursing care of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce zkoumá informovanost pacientů s CHOPN o preventivních postupech, kterými lze předejít komplikacím nemoci, správnost inhalační léčby, informovanost pacientů po dechové rehabilitaci a souvislosti mezi kuřáctvím a frekvencí hospitalizací. Teoretická část je věnována popisu nemoci od klasifikace, přes pategenezi, klinický obraz a diagnostiku až po léčbu a prognózu. Dále je zde popsána ošetřovatelská péče o pacienty s CHOPN. V praktické části pak zkoumá, jaké preventivní postupy vzniku komplikací pacienti znají. Jak postupují u inhalační léčby, proč nevyužívají možností dechové rehabilitace a vliv kouření na míru hospitalizací. Sestaveny byly 4 hypotézy, z nichž se nenaplnila 1. V souladu s výzkumným šetřením je hypotéza, že více než 75% respondentů zná preventivní postupy. Dále byla v souladu i hypotéza, že více než polovina respondentů dělá chyby v inhalační léčbě, spolu s hypotézou, že kuřáci jsou hospitalizováni častěji než nekuřáci. Hypotéza, která předpokládala, že více než polovina respondentů byla edukována o dechové rehabilitaci, ale nevyužívá ji kvůli obavám z dušnosti nebyla v souladu s našimi výsledky.
Description
69 s.,m 8 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, chronická obstrukční plicní nemoc, nursing care, obstructive lung disease
Citation
ISSN
ISBN