Spolupráce sestry a fyzioterapeuta v rámci rehabilitačního ošetřovatelství se zaměřením na dechovou rehabilitaci

Title Alternative:Cooperation nurse and physiotherapist in a rehabilitation nursing with a focus on respiratory rehabilitation.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main goal of my bachelor work is a collaboration between nurse and physiotherapist in the frame of rehabilitation nursing focusing on breathing rehabilitation. The aim of this work is to deliver information about breathing rehabilitation to nurses and find out if nurses have enough information about this theme and if they provide it, at all. Subsequently verify set hypotheses based on analysis of identified final results. This work consists of theoretical and empirical part. Theoretical part describes anatomy and physiology of breathing system, rehabilitation, nurse and physiotherapist collaboration and respiratory diseases. Empirical part evaluates finding information and results are processed in form of tabs and graphs.
Tématem mé bakalářské práce je Spolupráce sestry a fyzioterapeuta v rámci rehabilitačního ošetřovatelství se zaměřením na dechovou rehabilitaci. Cílem práce je přiblížit všeobecným sestrám problematiku dechové rehabilitace a zjistit, zda všeobecné sestry dechovou rehabilitaci provádějí a mají dostatek informací a na základě analýzy zjištěných výsledků stanované hypotézy buď vyvrátit nebo potvrdit. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií dýchacího systému, rehabilitací, spoluprácí sestry a fyzioterapeuta a onemocněním dýchacích cest. V empirické části jsou vyhodnoceny získané poznatky a výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů.
Description
katedra: UZS; přílohy: CD 1x; rozsah: 79 s. (65 938)
Subject(s)
breathing rehabilitation, physiotherapy, respiratory systém, dechová rehabilitace, fyzioterapie, dýchací cesty
Citation
ISSN
ISBN