Hodnocení vlivu dynamického vyvažovacího systému SBS na technologické parametry obráběných součástí na brusce BPH 320A

Title Alternative:Analysis of the influence of the SBS dynamic balancing system on technological parameters of components grinded with the BPH 320A grinder.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the influence of the dynamical balancing of grinding discs on the surface quality. The theoretical part covers the related issues of grinding theory, static and dynamic balancing of grinding discs and measurements of surface quality from the coarseness view point. In the practical part, the measurement methods with dynamically balanced or non-balanced grinding discs are described. The characteristics analyzed are various coarseness parameters.
Tato diplomová práce se zabývá vlivem dynamického vyvážení brousicího kotouče na jakost povrchu. Teoretická část popisuje problematiku z oblasti teorie broušení, statického a dynamického vyvažování brousicích kotoučů a měření jakosti povrchu z hlediska drsnosti. V praktické části práce je popsána metodika měření dynamicky vyváženým nebo nevyváženým brousicím kotoučem.. Vyhodnocovanými veličinami jsou různé parametry drsnosti.
Description
katedra: KOM; přílohy: CD ROM; rozsah: 66 s:
Subject(s)
geinding, dynamic balancing, cutting, broušení, dynamické vyvažování, obrábění
Citation
ISSN
ISBN
Collections