Vliv odplynění slitiny AlSi10Mg (EN AC 43000) na její vlastnosti při gravitačním odlévání do kovové formy

Title Alternative:Influence of degasification AlSi10Mg alloy (EN AC 43000) on characteristics at gravity-die casting
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this thesis is determination of the influence of degasification on mechanical characteristics of alloy AlSi10Mg at gravity-die casting. The theoretical part deals with general summary of the most commonly used aluminium alloys in foundry industry and with the influence of other ingredients and foreign substances on the characteristics of the alloy and their codes in accordance with the Czech Standard ČSN EN 1706. Further are discussed the issues of gas content in alloys, methods of degasification and cases when gas saturation is carried out. In the practical part measurements of hardness, yield value, ultimate strength and elongation of four representative kinds of smelt were carried out. The thesis includes pictures of microstructure of each smelt sample.
Tématem práce je určení vlivu odplynění na mechanické vlastnosti u slitiny AlSi10Mg. Teoretická část se zabývá obecným přehledem nejčastěji používaných hliníkových slitin ve slévárenství, vlivem jednotlivých přísad a příměsí na vlastnosti slitin a jejich značením dle ČSN EN 1706. Dále popisuje problematiku naplynění slitin, způsoby odplyňování a případy kdy se provádí naplyňování. V praktické části jsem provedl měření tvrdosti, meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti u čtyř reprezentativních druhů ošetření taveniny. Práce obsahuje i snímky mikrostruktury jednotlivých druhů tavenin.
Description
katedra: KMT; přílohy: CD ROM; rozsah: 69 s.
Subject(s)
silumins, alsi10mg alloy, degasification, porosity, gases in aluminum, siluminy, slitina alsi10mg, odplynění, porezita, plyny v hliníku
Citation
ISSN
ISBN
Collections