Optimalizace konstrukce plastového dílu pomocí FEM analýzy

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční optimalizaci plastového dílu pomocí softwaru Cadmould? 3D-F. Pro tři navržené optimalizace dílu je provedena simulace vstřikování, chlazení a deformace. Výsledky budou porovnány a bude vyhodnocen nejlepší návrh, která následně bude použit pro průmyslovou praxi.
This diploma thesis is focused on the constructional optimization of a plastic part using Cadmould? 3D-F software. Injection, cooling and deformation simulations are performed for the three proposed part optimizations. The results will be compared and the best design will be evaluated.
Description
Subject(s)
Cadmould, CAE, digitalizace, vstřikování, optimalizace, Cadmould, CAE, digitalization, injection, optimalization
Citation
ISSN
ISBN
Collections