Elektrické zdrojové soustrojí s tříválcovým motorem na zemní plyn

Title Alternative:Electrical Power Source Machinery powered by Gas Engine ŠA 1,2 HTP
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato BP v první části shrnuje informace o chemických a fyzikálních vlastnostech zemního plynu a jeho využití a chování v pístových spalovacích motorech. Dále jsou zde popsány obecné zásady pro přestavbu pístových spalovacích motorů na zemní plyn. V další části jsou zpřehledněny parametry původně benzinového motoru ŠA 1,2 HTP. Zároveň jsou zde uvedeny úpravy tohoto motoru potřebné k přestavbě a důležité výpočty, popř. naměřené hodnoty. Třetí část obsahuje návrh a výkonové parametry elektrického zdrojového soustrojí, ve kterém by mohl tento již plynový motor nalézt uplatnění. Součástí této práce je potřebná výkresová dokumentace pro výrobu a sestavení.
The first part of this Thesis deals with information about the chemical and physical properties of natural gas and its use and behaviour in piston combustion engines. Further are discussed general principles for the conversion of primary piston combustion engines for natural gas. In the next part the parameters of the petrol engine kind ŠA 1,2 HTP are described. In addition renewals of this engine are stated as well as important calculations as per measured figures. The third part contains proposals and the power parameters of the electrical power source machinery in which this gas engine could be used. Attached is useful drawing documentation for the production of new parts as well as the drawing of assembly.
Description
katedra: KSD; přílohy: 1 CD ROM 12 výkresů; rozsah: 42 s.
Subject(s)
zemní plyn, pístový spalovací motor, elektrické zdrojové soustrojí, motor ša 1, 2 htp, plynový motor, natural gas, piston combustion engine, electrical power source machinery, engine ša 1, 2 htp, gas engine
Citation
ISSN
ISBN
Collections