Průběh koeficientu tření mikrofosfátovaných plechů v oblasti vyšších kontaktních tlaků

Title Alternative:Friction coeficient course apointment in higher pressure areas of deep drawed microphosphated steel sheets
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis sets on goal to find out the friction coefficient course that appears in the higher pressure areas of the deep drawed steel sheets with microphosphated surfaces. To diagnostic the problem it had been used the equipment of the laboratory of KSP TUL. Results were reciprocally compared and estimated according to the type of the microphosphate substrate, the technology of the zinc surface coating and the roughness of the surfaces during the drawing.
Diplomová práce si klade za cíl vyšetřit průběh koeficientu tření při tažení hlubokotažných ocelových plechů s fosfátovými substráty v oblasti vyšších tlaků. K vlastní diagnostice bylo využito vybavení laboratoří KSP TUL. Výsledky byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny s ohledem na typ fosfátového substrátu, technologii nanášení zinkového povlaku a drsnost povrchu během tažení.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 90 s., 16 s. příloh
Subject(s)
tribology, friction coefficient, deep drawing of steel sheets with microphosphated surfaces, tribologie, součinitel tření, hluboké tažení mikrofosfátovaných plechů
Citation
ISSN
ISBN
Collections