Vliv stavu napjatosti na křivku zpevnění u hlubokotažného materiálu

Title Alternative:Effect of stress state on the hardening curves at the deep-drawing material
Abstract
Porovnání křivek zpevnění pro různé stavy napjatosti pro hlubokotažný materiál je hlavním tématem, kterým se zabývá tato diplomová práce. Teoretická část této diplomové práce se zabývá hlavně fotogrammetrií, jakožto základem bezkontaktního optického systému ARAMIS, který byl použit v této práci. Nechybí zde ani kapitola, zabývající se sortimentem plechů používaných v automobilovém průmyslu. V experimentální části této práce jsou stanoveny křivky zpevnění pro jednoosý stav napjatosti a pro dvouosý stav napjatosti, který byl zjišťován při Bulge testu. V závěru práce pak jsou tyto křivky porovnávány.
Description
60 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections