Souvislosti mezi strukturou a vysokoteplotními mechanickými vlastnostmi aluminidů železa s příměsemi Zr a C

Title Alternative:Connections between structure and high-temperature mechanical properties of iron aluminides with additions of Zr and C
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi strukturou a vysokoteplotními mechanickými vlastnostmi aluminidů železa s příměsemi Zr a C. Aluminidy železa jsou perspektivní konstrukční materiály. Mezi jejich přednosti patří zejména jejich výborná odolnost proti oxidaci, nižší měrná hmotnost v porovnání s korozivzdornými ocelemi a současně relativně vysoká pevnost při pokojové teplotě. Zásadní nevýhodou bránící jejich masovějšímu rozšíření je jejich nízká tvárnost při pokojové teplotě a prudký pokles pevnosti při teplotách nad 600°C. Cílem práce je posoudit vliv příměsí Zr a C na vysokoteplotní mechanické vlastnosti, porovnat strukturu a tvrdost materiálů ve výchozím stavu a po tepelném zpracování (1000°C/50h, 1200°C/24h). Vysokoteplotní mechanické vlastnosti zkoumaných slitin byly posuzovány prostřednictvím zkoušky tlakem v intervalu teplot 600-800°C, přičemž byla následně hodnocena struktura materiálů po deformaci.
Description
80 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
heat treatment of metals, mechanical properties of materials, iron aluminides, tepelné zpracování kovů, mechanické vlastnosti materiálů, aluminidy železa
Citation
ISSN
ISBN
Collections