Edukace pacienta s onemocněním bércového vředu

dc.contributorNovotná Alena, Bc. DiS.
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr.
dc.contributor.authorVrubelová, Barbora
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64357 Kracík Jan, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65321 Čermáková Jana, Mgr.
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2018-06-30
dc.date.defense2018-02-06
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated19.3.2018 7:53
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBércový vřed je chronické onemocnění, vznikající především na podkladě tepenných či žilních poruch, které postihuje dolní končetiny. Toto onemocnění však nevede bezprostředně k ohrožení života pacienta, ale výrazně jeho život komplikuje a snižuje jeho kvalitu. Cílem bakalářské práce bylo zjistit úroveň informovanosti pacientů o svém onemocnění. Teoretická část se zabývá charakteristikou, rizikovými faktory, příčinami, diagnostikou a léčbou bércového vředu. Dále také ošetřovatelskou péči o pacienty s tímto onemocněním v domácí péči a poslední část se zabývá edukací pacienta. Empirická část je analýzou dat získaných strukturovaným rozhovorem s pacienty s bércovým vředem, kteří jsou evidovány v agenturách domácí péče.cs
dc.description.abstractLeg ulcer is a chronic disease arising especially from arterial or venous disorders that affects the lower limbs. Although this disease does not directly threaten the life of the patients, it greatly complicates and decreases the quality of their life. The aim of the bachelor thesis was to determine the level of patient's awareness of their illness. The theoretical part deals with the characteristics, risk factors, causes, diagnosis and treatment of leg ulcer. It also looks at nursing care for patients with this disease in home care. Its last part deals with the education of the patients. The empirical part is an analysis of data obtained from a non-standardized interview with patients with a leg ulcer who are registered at home care agencies.en
dc.description.mark
dc.format83 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 -ROM, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24430
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. ČIHÁK, Radomír a GRIM Miloš. Anatomie. 3., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5636-3.
dc.relation.isbasedon2. CETKOVSKÁ, Petra, Karel PIZINGER a Jiří ŠTORK. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada, 2010.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-1004-4.
dc.relation.isbasedon3. DIPIETRO, Luisa a Aime BURNS. Wound healing: methods and protocols. Totowa: Humana Press, 2010.
dc.relation.isbasedonISBN 978-1-61737-296-4.
dc.relation.isbasedon4. HERMAN, Jiří a Dalibor MUSIL. Žilní onemocnění v klinické praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3335-7.
dc.relation.isbasedon5. PEJZNOCHOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2682-3.
dc.relation.isbasedon6. POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-3371-5.
dc.relation.isbasedon7. POKORNÁ, Andrea. Úvod do wound managementu: příručka pro hojení chronických ran pro studenty nelékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6048-7.
dc.relation.isbasedon8. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. Dermatologie pro praxi. 2008, 2(2), 79-84. ISSN 1802-2960.
dc.relation.isbasedon9. STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran 2. Semily: Geum, 2011. ISBN 978-80-86256-79-5.
dc.relation.isbasedon10. STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran. Semily: Geum, 2008. ISBN 978-80-86256-60-3.
dc.relation.isbasedon11. TOŠENOVSKÝ, Patrik a Bohumil ZÁLEŠÁK. Trofické defekty dolních končetin: diagnostika a léčba. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-439-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbércový vředcs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectčlánek do časopisucs
dc.subjectleg ulceren
dc.subjectnursing careen
dc.subjecteducationen
dc.subjectpatienten
dc.subjectjournal articleen
dc.subject.verbisvaricose ulceren
dc.titleEdukace pacienta s onemocněním bércového vředucs
dc.titleEducation of a patient with ulcer of leg diseaseen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag35650
local.identifier.verbiskpw06570035
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:36cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Barbora_Vrubelova_Edukace_pac._s_onem._bercoveho_vredu_S.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrubelova_posudek_oponenta.pdf
Size:
376.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrubelova__posudek_vedouci.pdf
Size:
358.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vrubelova_posudek_BP.pdf
Size:
124.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP