Porovnání legislativních předpisů pro měření emisí

Title Alternative:Comparison of legislative provisions for measuring emissions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work aims to modify the software for calculating emissions of non-engined motors by ISO 8178, then compare legislative emission regulations in the Czech Republic and abroad, the analysis to perform a measurement procedure of the time limit development of the basic emission components, evaluation methods and comparison of limit values of air pollution.
Tato bakalářská práce má za cíl modifikovat software pro vypočet emisí nevozidlových motorů dle ISO 8178, následně srovnat legaslativní předpisy pro měření emisí v České republice a předpisy mimo, provézt analýzu postupu měření, časového vývoje limitních hodnot základních sloţek emisí, metody hodnocení a porovnání mezních hodnot zněčišťování ovzduší.
Description
katedra: KVM; přílohy: CD ROM; rozsah: 65
Subject(s)
emissions, non-engined motors, iso 8178, legislation, development time, emise, nevozidlové motory, iso 8178, legislativní předpisy, časový vývoj
Citation
ISSN
ISBN
Collections