Zdravotníci - riziková skupina pro chronický únavový syndrom

Title Alternative:Paramedical workers as hazard group of chronic fatigue syndrom
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Ve své bakalářské práci s názvem Zdravotníci - riziková skupina pro chronický únavový syndrom jsem se zaměřila na všeobecné sestry a zdravotnické asistenty, na úroveň jejich znalostí problematiky chronického únavového syndromu, možné příznaky charakterizující chronický únavový syndrom, na náročnost povolání zdravotníků a v neposlední řadě na zhodnocení rizika vzniku chronického únavového syndromu u zdravotníků. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedena charakteristika onemocnění, historie, synonyma užívaná pro toto onemocnění, prevalence, incidence, příznaky a příčiny vzniku. Následuje část věnovaná diagnostice, léčbě a prevenci. Poslední část teorie je zaměřena na současnou situaci v České republice. V praktické části jsem popsala stanovené hypotézy a cíle výzkumu. Následuje popis techniky užité při výzkumu a popis výzkumného vzorku. Dále jsem provedla rozbor a grafické znázornění získaných výsledků, potvrzení hypotéz a zhodnocení cílů.
Description
53 s., 11 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
zdravotničtí pracovníci, syndrom chronické únavy, medical personnel, chronic fatigue syndrome
Citation
ISSN
ISBN