Možnosti sledování biomechanických projevů peristaltiky střev

Title Alternative:Options of monitoring the biomechanical shows of intestinal peristalsis
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou monitorování peristaltiky střev. V práci je shrnut význam správné funkce trávicího traktu, s tím spojený význam sledování střevní motility a v praxi užívané metody pro monitorování střev. Cílem práce je navrhnout nové způsoby monitorování střevní peristaltiky, vyzkoušet je pomocí dostupného přístrojového vybavení a zhodnotit jejich efektivitu a náročnost. Práce také nastiňuje možnosti následného algoritmického vyhodnocení získané informace a další možnosti monitoringu, které mohou být dalším předmětem zkoumání.
Description
56 s., 17 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
biological technique, biomechanics, biologická technika, biomechanika
Citation
ISSN
ISBN