Snížení časů při přetypování stroje Nedschroef NB 512 ve firmě Kamax s.r.o. včetně zabudování jakosti do výrobního procesu

Title Alternative:Time reduction at changeover process of machine Nedschroef NB 512 in company Kamax Ltd. including incorporation of quality system in the manufacturing process
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkrácení seřizovacích časů a zabudování jakosti do výrobního procesu strojního zařízení Nedschroef NB 512 ve firmě Kamax Turnov s.r.o.. Snaha o snížení času přestavby je realizována pomocí metody SMED. Zabudování jakosti do výrobního procesu je provedeno především aplikací systému JIDOKA. První část práce je věnována přestavení firmy a Kamax Turnov s.r.o. a jejich produktů. Druhou částí je seznámení s pojmy týkající se kvality a jakosti, představení metody SMED a JIDOKA a popis stroje Nedschroef NB 512. Třetí část tvoří analýzy stávajícího stavu přetypování stroje a zajištění jakosti v technologickém procesu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy řešení, porovnání dosažených výsledků se současným stavem a ekonomické hodnocení.
Description
81 s., 9 s., příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
quality, forming machines, jakost, tvářecí stroje
Citation
ISSN
ISBN
Collections