Vliv změkčovadel na mechanické vlastnosti PLA

dc.contributorZuzánek Lukáš, Ing. Ph.D. : 67871
dc.contributor.advisorBrdlík Pavel, Ing. Ph.D. : 64750
dc.contributor.authorHložek, Jiří
dc.contributor.otherBorůvka Martin, Ing. Ph.D. Konzultant : 65407
dc.date.accessioned2021-12-23T06:59:23Z
dc.date.available2021-12-23T06:59:23Z
dc.date.committed2022-5-15
dc.date.defense2021-09-02
dc.date.submitted2020-11-15
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností PLA fólií modifikovaných pomocí zdravotně nezávadných změkčovadel vhodných pro styk s potravinami PEG400, ATBC, MC2178, MC2192, které se vzájemně liší chemickým složením, molekulovou hmotností a viskozitou. Z vyhodnocených výsledků je možné konstatovat, že na mechanické vlastnosti má zásadní vliv molekulová hmotnost, kde s rostoucí molekulovou hmotností klesá efekt zvýšení deformačních schopností změkčovadel se stejným chemickým složením. Z výsledků je rovněž patrné, že i chemické složení změkčovadel je v důsledku jejich rozdílné mísitelnosti s PLA velmi důležitou problematikou. Nejlepších výsledků, tedy zvýšení deformačních schopností, nejnižšího snížení modulu pružnosti a pevnosti, bylo dosaženo při použití 15 hmot. % změkčovadla MC2178. Při aplikaci změkčovadla ATBC bylo při stejné koncentraci evidováno rovněž velkého zvýšení deformačních schopností, nicméně pokles pevnostních charakteristik byl vyšší než v případě MC2178 změkčovadla.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis studies mechanical properties of PLA films modified by harmless and suitable for contact with food plasticizers PEG400, ATBC, MC2178, MC2192, which differs from chemical composition, molecular weight and viscosity. From the evaluated results, it can be stated that the mechanical properties are fundamentally affected by molecular weight, where, as molecular weight increases, the effect of increasing the deformation abilities of plasticizers with the same chemical composition decreases. The results also show, that the chemical composition of plasticizers is also a very important issue due to their different miscibility with PLA. The best results, meaning the increased deformation abilities, the lowest reduction of the flexibility and strength module, were achieved using 15 wt. % of MC2178 plasticizer. By applying ATBC plasticizer at the same concentration, a large increase in deformation ability was also observed, however the decrease of strength characteristics was higher than for the MC2178 plasticizer.en
dc.description.mark
dc.format55 s. (65 667 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 202103592
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161274
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] DarieE-Niţă, Raluca N., et al. Evaluation of some eco-friendly plasticizers for PLA films processing. Journal of Applied Polymer Science, 2016, 133.13.
dc.relation.isbasedon[2] Vieira, Melissa Gurgel Adeodato, et al. Natural-based plasticizers and biopolymer films: A review. European Polymer Journal 47.3 (2011): 254-263.
dc.relation.isbasedon[3] Di Lorenzo, Maria Laura, and René Androsch, eds. Synthesis, Structure and Properties of Poly (lactic acid). Springer International Publishing, 2018.
dc.relation.isbasedon[4] Mekonnen, Tizazu, et al. Progress in bio-based plastics and plasticizing modifications. Journal of Materials Chemistry A 1.43 (2013): 13379-13398.
dc.relation.isbasedon[5] Jiménez, Alfonso, Mercedes Peltzer, and Roxana Ruseckaite, eds. Poly (lactic acid) science and technology: processing, properties, additives and applications. No. 12. Royal Society of Chemistry, 2014
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbiopolymerycs
dc.subjectkyselina polymléčnács
dc.subjectzměkčovadlacs
dc.subjectbiopolymersen
dc.subjectpolyactid aciden
dc.subjectplasticizersen
dc.titleVliv změkčovadel na mechanické vlastnosti PLAcs
dc.titleThe influence of plasticizers on the mechanical properties of PLAen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000035
local.identifier.stag42080
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis774a128e-be87-4b51-b358-a1860ce611c5
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3592
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Jiri_Hlozek.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_prace.pdf
Size:
991.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodnoceni_BP__Hlozek.docx.pdf
Size:
808.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections