Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic

Title Alternative:Middle Pleistocene landslide on the slopes of the Drahany Highlands close to Viničné Šumice village
Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Masaryk University,Faculty of Science,Department of Geological Sciences
Abstract
In 2018 an excavation of 20 × 20 m large and up to 5 m thick calcareous clays of the Langhian age was found. Rich and diversified assemblages of foraminifers with species Orbulina suturalis Brön. and Martinotiella karreri (Cush.) indicate early Badenian (in sense of the Central Paratethys regional stratigraphy) age of the sediments, zone M5bsensu Berggren et al. (1995). Variously deformed lenses and layers of fine-grained sand with several blocks of white calcareous silts and with two layers of clayey sediments with pebbles were found. The identified outcrop is part of a largelandslide situated at the western margin of the Carpathian Foredeep. Samples determining the age of the landslide movements were taken from Badenian clays and from slope sediments with pebbles for study of palynomorphs. Very rich and diversified fauna was described mainly from the fine-grained sand creating layers in calcareous clays. The assemblage contained tests of foraminifers, spines of the echinoids, fragments of sponge spicules, rich fragments of molluscs and zoarias of bryozoas, worms-Ditrupa cornea (Linnaeus, 1758), Serpula sp., ?Serpulidae indet., fragments of brachiopods, arthropods, coral, ostracods, teleostei etc. The findings from the Badenian and Quaternary periods were mixed by slope movements. Large landslide in the Middle Pleistocene was the terminal gravity proces in the area of Viničné Šumice.
V roce 2018 byl během výkopových prací na pozemku rodinné pekárny KULHÁNEK & DRÁPAL s.r.o. mezi obcemi Viničné Šumice a Vítovice (v. od Brna – obr. 1) odkryt zářez o velikosti 20 × 20m a výšce stěny místy až do 5m. Zářez odkryl vápnité jíly badenského stáří, ve kterých byly různě deformované čočky a polohy jemnozrnného písku s několika bloky bílých vápnitých prachů (slínů) a s 2 polohami hlinitých sedimentů s valouny (obr. 2). Výchoz je součástí rozsáhlého sesuvu situovaného při z. okraji karpatské předhlubně. Z obou poloh písčitoprachovitých sedimentů (svahovin), které se nacházejí uvnitř deformovaných badenských jílů, byly odebrány vzorky na určení palynomorf za účelem zjištění stáří sesuvných pohybů. Souběžně byla z jílů až písků zpracována bohatá mikrofauna. V současné době je již výkop zasypán a zastavěn.
Description
Subject(s)
Bryozoans, Carpathian foredeep, Foraminifera, Landslides, Lower badenian, Molluscs, Palynology
Citation
ISSN
12126209
ISBN
Collections