Optimalizace procesu zavážení dílů na montážní linky

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění procesu zásobování montážních linek ve společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště s. r. o. Cílem této práce je kromě eliminace nedostatků, především návrh nového způsobu zavážení linek. Teoretická část je zaměřena na moderní způsoby zásobování, manipulace s materiálem a lean metody, které jsou v práci použité. Po analýze současného stavu, je navržena optimalizace procesu zavážení dílů pomocí tažné soupravy E - rám a její simulace v programu FlexSim.
The thesis is focused on streamlining the process of loading the parts on the assembly lines in the company Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. The goal of this work is, in addition to the elimination of shortcomings, the proposal of a new method of loading on the assembly lines. The theoretical part is focused on modern methods of supply, material manipulation and lean methods, which are used in the thesis. After analyzing the current state, there is proposed to optimize the proces of loading the parts by towing set E - frame and its simulation in the program FlexSim.
Description
Subject(s)
optimalizace, zásobování, ABC analýza, klimatizace, PC simulace, automaticky řízené vozíky, Optimalization, supllying, ABC analysis, air conditional, automated guided vehicle
Citation
ISSN
ISBN
Collections