Uvedení laserového zařízení do klinického provozu.

Title Alternative:Introduction of laser technology in clinical use.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is dedicated to the introduction of laser medical device in clinical use, where you need to take into account work with high-energy radiation as well as medical device. In the thesis are described formation of laser radiation, the laser device, the interaction of radiation with tissue, the use in medicine, the legislative requirements and especially the implementation of protective measures and assign the class of laser devices. At the same time in thesis is dedicated space for specialized database designed to manage the medical examinations personnel working with higher class of laser device.
Tato bakalářská práce se věnuje problematice zavádění laserových lékařských přístrojů do klinického provozu, kde je třeba zohledňovat práci s vysokoenergetickým zářením, ale i zdravotnickým prostředkem. V práci je popsán vznik laserového záření, samotný laserový přístroj, interakce záření s tkání, využití v medicíně, legislativní požadavky a zejména realizace ochranných opatření a jejich přiřazení třídě laserového zařízení. Zároveň je v práci věnován prostor pro specializovanou databázi, určenou ke správě lékařských vyšetření personálu, který pracuje s laserovým zařízením vyšší třídy.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 kompaktní disk; rozsah: 84 s. (96 024 znaků)
Subject(s)
laser, laser radiation, legislative regulations, safety, guideline, database, laser, laserové záření, legislativní předpisy, bezpečnost, směrnice, databáze
Citation
ISSN
ISBN