Hodnocení ekologických faktorů při obrábění a jejich eliminace

Title Alternative:Evaluation ecological factors at cutting and their elimination
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis focuses on the evaluation of the ecological factors of machining. It is a part of the research MSM 4674788501 {\clqq} The design of Optimised Methodology of Machining with the Emphasis on the Elimination of the Usage of procedural Liquids Affecting the Environment``. The work provides the evaluation of the present and future state of this issue. The solution focuses on the analysis of chemicals and preparatives and studies possible effects on human health and the environment.
Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekologických faktorů při obrábění a je součástí výzkumného záměru MSM 4674788501 {\clqq}Návrh optimalizované metodiky obrábění s důrazem na eliminaci využívání procesních kapalin zatěžujících životní prostředí``. Práce hodnotí současný a budoucí stav řešené problematiky. Řešení je zaměřeno na analýzu chemických látek a přípravků, z hlediska možných účinků na zdraví člověka a na životní prostředí.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 113 s., 370 s. příl.
Subject(s)
procedural liquids, ecology, health, procesní kapaliny, ekologie, zdraví
Citation
ISSN
ISBN
Collections