Problematika aplikace inzulínu

Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku aplikace inzulínu. Je složená ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme onemocněním diabetes mellitus. Praktická část je vytvořená za pomocí dotazníkového šetření, u kterého se především zaměřujeme na dodržování postupů při aplikaci inzulínu, skladování diabetických pomůcek a léčiv a zásady výměny diabetických pomůcek. Výzkum jsme vyhodnotili s pomocí grafů.
The bachelor thesis is focused on the issue of insulin application. It consists of two main parts, theoretical and research. In the theoretical part we deal with diabetes mellitus. The research part is created by means of a questionnaire survey, in which we focus mainly on the observance of procedures for the administration of insulin, storage of diabetic devices and drugs and the principles of exchange of diabetic devices. We evaluated the research using graphs.
Description
Subject(s)
Diabetes mellitus, edukace, postupy, Diabetes mellitus, education, procedures
Citation
ISSN
ISBN