Edukace pacienta s aterosklerózou

Abstract
Ateroskleróza je stále aktuálním tématem. Počet pacientů s tímto onemocnění, vzhledem k životnímu stylu, neustále stoupá. Toto onemocnění se řadí mezi civilizační choroby. Vyskytuje se především v pokročilém věku. Statistiky uvádějí, že v roce 2012 zemřelo více jako 60 %, ze všech zemřelých, právě na kardiovaskulární onemocnění. Proto je úloha všeobecné sestry v edukaci pacienta s aterosklerózou nezbytná. Bakalářské práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část se zabývá onemocněním ateroskleróza, ošetřovatelskou péčí a edukací pacienta s aterosklerózou. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientů s onemocněním ateroskleróza na Kardiocentru a na chirurgickém centru Krajské nemocnice Liberec a.s.
Atherosclerosis is still a current topic, the number of patients with this disease due to the lifestyle keep on rising. This disease is among the civilization diseases. It occurs mainly in the older age. Statistics show that in 2012 more than 60 % of all deaths, where caused by cardiovascular disease. Therefore the role of nurses in education of a patient with atherosclerosis is necessary. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the disease atherosclerosis nursing care and education of patients with atherosclerosis. The research part deals with a wareness of patients with atherosclerosis disease in cardiology center and surgical center Regional hospital Liberec.
Description
Subject(s)
ateroskleróza, dyslipidémie, edukace, pacient, všeobecná sestra, atherosclerosis, dyslipidemia, education, patient, general nurse
Citation
ISSN
ISBN