Ověření správnosti měření součinitele přestupu tepla

Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením součinitele přestupu tepla při obtékaní rotačního válce s příčným tokem vzduchu. Účelem vlastního výzkumu je provést měření metodou termoanemometrie v režimu konstantní teploty (CTA) při různých součinitelích přehřátí pomocí standardní jednodrátkové sondy.
The bachelor thesis deals with the measurement of the heat transfer coefficient during going around of a rotating cylinder with a lateral air flow. The aim of this research is to make a measuring with a method of a hot wire anemometry in mode of constant temperature in different coefficients of an overheat according to a standard single-sensor wire probe.
Description
Subject(s)
CTA, drátková sonda, součinitel přestupu tepla, termoanemometrie, CTA, wire probe, heat transfer coefficient, hot wire anemometry
Citation
ISSN
ISBN
Collections