Údržba v organizacích

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá popisem systémů údržby a řízení kvality. Teoretická částo bsahuje rozdělení jednotlivých typů údržby a způsobů jejího řízení. Praktická část se zabývá analýzou systémů údržby v organizacích. Dále jsou stanovena doporučení pro zlepšení procesů a zavedení systémů řízení kvality v podniku dle normy ISO 9001:2015.
This thesis is about maintenance management and quality management systems. The theoretical part includes description of maintenance types and its control. The practical part deals with analysis of maintenance systems in the organisations. Recommendations are given about the quality management system incorporation in accordance with the standard ISO 9001:2015.
Description
Subject(s)
Údržba, management údržby, systém řízení kvality, procesní přístup, Maintenance, maintenance management, quality management system, process approach
Citation
ISSN
ISBN
Collections