Edukace pacienta perioperační sestrou na neurochirurgii

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr.
dc.contributor.authorSkačkov, Dana
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64609 Matúšek Ondřej, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65175 Baše Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.accessioned2023-04-24T06:48:11Z
dc.date.available2018-05-03
dc.date.available2023-04-24T06:48:11Z
dc.date.committed2016-08-02
dc.date.defense2017-02-09
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated6.4.2017 12:34
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na problematiku edukace perioperačními sestrami na neurochirurgických operačních sálech. Edukace pacientů je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu, kdy pacient v roli posluchače a sestra v roli edukátorky vytváří aktivní spolupracující dvojici.Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na základy edukace v perioperační péči. V této části jsou popsané základy edukace neurochirurgického pacienta od předoperační přípravy až po pooperační péči, včetně péče na jednotce intenzivní péče.Praktická část je zpracovaná metodou kvantitativního výzkumného šetření realizovaného formou dotazníků. Data získaná od pacientů Krajské nemocnice v Liberci a.s. byla statisticky zhodnocena a zpracována. Cílem výzkumného setření je zjištění, jaké informace mají pacienti o perioperační péči na neurochirurgii. Dále zda chtějí být pacienti informováni o událostech související s operačním výkonem a jaké jsou jejich nejčastější dotazy ohledně perioperačním období. Výstupem bakalářské práce je vytvoření vstupního edukačního standardu pro dospělé pacienty před plánovaným operačním výkonem na neurochirurgii.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the education of the patients with perioperative nurses at neurosurgical theatres. Patient education is the corner stone of the nursing care, where patient is listener and nurse educator and as such they represent active cooperative couple. This thesis contains a theoretical and practical part. The theoretical part describes the basics of education in general perioperative nursing care. In addition, the specifics of the neurosurgical nursing care from preoperative preparation phase to postoperative care, intensive care included, are underlined. The practical part is quantitative study in the form of questionnaires. Data were collected from patients of the Regional hospital in Liberec. Study objective is to reveal which information patients have about perioperative neurosurgical care. Further, we wanted to know whether the patients want to informed about the events during the surgery and which are the most frequently asked questions about the perioperative care. The outcome of the bachelor thesis is an educational standard for adult patients before elective surgical treatment in neurosurgery.en
dc.format67
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM, Grafy, Tabulky 1 -ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168220
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. HOŠKOVÁ, Pavlína. Informovanost klientů/pacientů a rodinných příslušníků, Sestra, 2010, vol. 20, no. 2, p. 2829, ISSN: 1210-0404.
dc.relation.isbasedon2. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-051-3.
dc.relation.isbasedon3. JEDLIČKOVÁ, Jaroslava a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
dc.relation.isbasedon4. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: GradaPublishing, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedon5. LATTIG Friederike, MD et al. A Comparison of Patient and Surgeon Preoperative Expectations of Spinal Surgery, Spine 2013, vol. 38, no. 12, p. 10401048, ISSN 0362-2436.
dc.relation.isbasedon6. MATLOCHOVÁ, Eva. Edukace pacienta perioperační sestrou. zdraviE15 [online]. 7.1.2015 [cit. 2015-01-07]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/edukace-pacienta-perioperacni-sestrou-463444
dc.relation.isbasedon7. SIGMUNDOVÁ, A. Edukace pacienta před plánovanou operací TEP kyčelního kloubu, Sestra, 2010, vol. 20, no. 2,p. 3233, ISSN: 1210-0404.
dc.relation.isbasedon8. SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4731-292.
dc.relation.isbasedon9. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: Úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2.
dc.relation.isbasedon10. WENDSCHE, Peter a kol. Perioperační ošetřovatelská péče. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-894-0.
dc.relation.isbasedon11. WICHSOVÁ, Jana. EORNA: Evropská asociace sálových sester. Sestra. 2010, č. 10, s. 54-55. ISSN 1210-0404.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectedukacecs
dc.subjectperioperační péčecs
dc.subjectneurochirurgiecs
dc.subjectedukační standardcs
dc.subjecteducationen
dc.subjectperioperative careen
dc.subjectneurosurgeryen
dc.subjecteducational standarden
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.subject.verbisneurochirurgiecs
dc.subject.verbisošetřovatelstvícs
dc.subject.verbisnursing careen
dc.subject.verbisneurosurgeryen
dc.subject.verbisnursingen
dc.titleEdukace pacienta perioperační sestrou na neurochirurgiics
dc.titlePatient education by perioperative nurse in neurosurgeryen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationUZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag33787
local.identifier.verbis525681
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:04:42cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files