Realizace experimentálního ověřování koncepce kapalinového chlazení forem

Title Alternative:Experimental verification of a mould liquid cooling concept
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is deals with an issue of liquid glass mould cooling of section machines for packing glass manufacturing. Heat transfer charakteristics are measured using a model station which has the ability to imitate performance of a final mould of the machine. The introduction explains a constructional design of the station as well as realization of primary experiments. Based on these experiments a detailed experimental plan is set. Then measurements are taken according to this plan. Evaluation of progress and results of this measurements are in the next part of the thesis. It concludes with suggested modifications of cooling coception based on information from previously taken measurements. Additionaly, a contribution of this work for liquid cooling is also evaluated.
Diplomová práce se zabývá problematikou kapalinového chlazení sklářských forem sekčních strojů pro výrobu obalového skla. Vlastnosti přestupu tepla se zjišťují na modelové stanici napodobující činnost konečné formy tohoto stroje. Úvodní část práce je věnována seznámení se s konstrukčním řešením stanice a realizaci prvotních experimentů, na základě kterých je stanoven podrobný experimentální plán. Podle experimentálního plánu jsou provedena měření. V další části je zhodnocení průběhu experimentů a výsledků těchto měření. Závěrem jsou na základě informací z měření navrženy modifikace chladící koncepce a zhodnocení přínosu práce pro kapalinové chlazení.
Description
katedra: KSK; přílohy: Počet výkresů: 5 počet CD: 1; rozsah: 52
Subject(s)
glass mould, cooling liquid, cooling, thermal transmittance, model station, sklářská forma, chladící kapalina, chlazení, sdílení tepla, modelová stanice
Citation
ISSN
ISBN
Collections