Počítačová podpora výuky fyziky polymerů na TF TUL

Title Alternative:The computer support of education of the physics of polymers on TF TUL
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with computer aids for Polymer Physics education at TF TUL. The main goal of the work is to develop programs for demonstration of statistical behavior of polymeric chain models. Till now these problems have been demonstrated by means of dice and squared paper during the lessons at the Faculty of textiles TUL. Several additional problems resulted from solving this submission, e.g. to create web pages for downloading programs and information about this project by students. Education programs were created in programming language in Microsoft Visual Studio environment. As style of programming was chosen WinAPI with implemented MFC for graphic outputs.
Diplomová práce se zabývá počítačovou podporou výuky fyziky polymerů na TF TUL. Hlavním cílem je vytvořit programy pro ukázku platnosti statistického chování polymerních řetězců při náhodné tvorbě. Tato problematika byla doposud řešena na cvičeních pomocí hrací kostky a čtverečkovaného papíru. Dalším úkolem bylo vytvoření webového rozhraní pro stažení programů a informace o projektu pro studenty. Programy byly vytvářeny pomocí programovacího jazyka C v programu Microsoft Visual Studio. Jako styl programování bylo zvoleno WinAPI s implementací MFC pro grafické výstupy.
Description
katedra: KKY; přílohy: 1 x CD ROM; rozsah: 44 str.
Subject(s)
simulation, polymer, random walk, programming, simulace, polymer, náhodná procházka, programování
Citation
ISSN
ISBN
Collections