Testování 3D tiskárny technologie FLM

Abstract
Diplomová práce se zabývá testováním nastavení 3D tiskárny REBEL II pro tisk z různých materiálů (termoplastů) s cílem získat co nejvyšší kvalitu vytisknutých součástí. Pro dosažení kvalitního tisku byly provedeny také konstrukční změny tiskárny. 3D tiskárna Rebel II pracuje s technologií FFF, která je registrována komunitou RepRap. Hlavním cílem je najít přesné tiskové parametry materiálů, které lze tisknout v této tiskárně, včetně teploty tiskové vrstvy při tisku, rychlosti a v některých případech i vzoru výplně vnitřku dílu, pro dosažení vysoké kvality výtisků.
The work in the thesis deals with the testing of performance of the Rebel II 3D printer for various materials I.e., thermoplastics, to obtain the high quality of printing parts. To improve the quality of printing, some changes are done in the printer. Whereas the Rebel II 3D printer works with the FFF technology which is registered by the RepRap community. The main aim is to find the exact printing parameters of materials that can be printed in this printer, which includes printing temperature, print bed temperature, speed and in some case also the printing pattern in which the printer can produce the parts with high quality.
Description
Subject(s)
Technologie FLM, 3D tisk, Rebel II, komunita RepRap, termoplasty, vysoká kvalita tisku, FLM technology, 3D printing, Rebel II, RepRap community, thermoplastics, high quality of print
Citation
ISSN
ISBN
Collections