Antistatické tkaniny pro čisté prostředí

Title Alternative:Antistatic fabrics for cleanrooms
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí tkanin používaných v čistých prostorách a jejich vlastnostmi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základními parametry tkanin, klasifikací čistých prostor, požadavky na používané tkaniny a obleky, dále vznikem statické elektřiny a klasifikací používaných antistatických vláken. Praktická část je věnována rozboru struktury antistatické tkaniny na základě zvětšených příčných řezů tkaninou zvětšených snímků jejího povrchu a dále měření elektrického odporu antistatických tkanin s proměnnými parametry struktury a jejich vyhodnocení.
This thesis deals with the construction of fabrics used in cleanrooms and their properties. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with the basic parameters of fabrics, classification of cleanrooms, basic requirements for the use of fabric and garments, the creation of static electricity and classifications of used antistatic fibers. Practical part is devoted to analyzing the structure of anti-static cloth via enlarged cross-sections of tissue through enlarged images of the surface and measuring the electrical resistance of antistatic fabric with variable structure parameters and their evaluation.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 46
Subject(s)
antistatická tkanina, struktura antistatické tkaniny, rezistivita, antistatická vlákna, antistatic fabric, antistatic fabric structure, resistivity, antistatic fibres
Citation
ISSN
ISBN