Optimalizace výroby vložkových filtrů ve firmě GEA-LVZ Liberec a.s.

Title Alternative:Optimization of the production of cylinder filters in company GEA - LVZ Liberec a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with optimization of the production of cylinder filters in the company GEA LVZ a.s. It focuses on eliminating waste in manufacturing these filters and increasing productivity. Productivity is increased by finding and removing bottlenecks. The result of this work is a new design of production layout. Attention is also paid to the time of rebuilding a machine, so recommendations are presented for the introduction of SMED methods. Analyses of assembly filters were made, which became the foundation for new, more productive methods of assembly.
Tato práce se zabývá optimalizací výroby vložkových filtrů ve firmě GEA LVZ a.s. Zaměřuje se na odstraňování plýtvání při výrobě těchto filtrů a zvyšování produktivity. Produktivita je zvyšována hledáním a odstraňováním úzkých míst. Výsledkem této práce je nový návrh layoutu výroby. Pozornost je také věnována době přestavby stroje, proto jsou zde předloženy doporučení pro zavedení metody SMED. Byly provedeny analýzy montáže filtrů, které se staly základem pro nové, produktivnější postupy montáže.
Description
katedra: KVS; přílohy: 1 CD; rozsah: 51 s., 2 s. příloh
Subject(s)
wasting, productivity, layout, smed, plýtvání, produktivita, layout, smed
Citation
ISSN
ISBN
Collections