Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty, kvality a konkurenceschopnosti v oblasti výuky lyžování a snowboardingu

Title Alternative:Marketing as a Tool for Increasing the Value, Quality and Competitiveness in the Field of Teaching Skiing and Snowboarding.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis on topic "Marketing as a Tool for Increasing the Value, Quality and Competitiveness in the Field of Teaching Skiing and Snowboarding" portrays the situation of the ski schools in Ski area Jested. Based on the analyses (market analysis and analysis of market position, analysis of marketing strategies, financial analysis, SWOT analysis, customer analysis, competitive and macro enviroment analysis) it suggests an optimal marketing strategy to increase the competitiveness of the Ski school Jested. The output of the thesis is to design measures required to implement the chosen strategy.
Diplomová práce "Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty, kvality a konkurenceschopnosti v oblasti výuky lyžování a snowboardingu" vykresluje situaci lyžařských škol v Lyžařském areálu Ještěd. Na základě provedených analýz (analýza trhu a tržní pozice, analýza marketingové strategie, finanční analýza, SWOT analýza, analýza zákazníka, konkurence a makroprostředí) navrhuje optimální marketingovou strategii, směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti Lyžařské školy Ještěd. Výstupem diplomové práce je návrh opatření nutných k realizaci zvolené strategie.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 136 s. (170 932 znaků)
Subject(s)
schi school, competition, competitiveness, marketing, marketing mix, swot analysis, strategic management, 4p, 3p, lyžařská škola, konkurence, konkurenceschopnost, marketing, marketingový mix, swot analýza, strategické řízení, 4p, 3p
Citation
ISSN
ISBN