Zpracování dat SQL serveru a následná analýza změny objemu brzdového válce

Title Alternative:SQL Server data processing and subsequent analysis of volume displacement of caliper cylinder
Abstract
Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou změny objemu válce brzdového třmenu v závislosti na parametrech brzdy, parametry jsou průměr pístu, použitá montážní kapalina a typ těsnění. Práce popisuje tři hlavní typy brzd, jejich části a princip a software použitý v praktické části. K analýze dat byl využit MS Excel 2007 a k jejich získání z databáze MS SQL Server 2008. Práce popisuje postup výpočtů a zpracování dat pro analýzu a následné vykreslení grafů v MS Excel. Obsahuje ukázky kódu, a to jak v jazyce T-SQL (Transact Structured Query Language) pro práci v MS SQL Server, tak VBA (Visual Basic for Applications) v programu MS Excel. Závěrem praktické části práce jsou ukázky výsledných grafů histogram a kontingenční graf.
Description
47 stran :barevné ilustrace, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
data processing, brakes, zpracování dat, brzdy
Citation
ISSN
ISBN
Collections