Měření charakteristiky radiálního stupně turbokompresoru - 353 V1

Title Alternative:Centrifugal compressor stage 353V1 performance curves measurement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis describes measurement on optimized centrifugal compressor stage for light gases compression providing low volumetric flows and low head coefficients. Work is divided into several parts. After short theoretical introduction follows description of the test stand with compressor Darina III on CKD Nove Energo test workshop. Next chapter discusses measuring instrumentation. Data processing and performance curves diagram construction is treated in the last chapter.
Tato bakalářská práce popisuje měření na novém radiálním stupni s malou hltností a malým příkonovým součinitelem, vhodném pro stlačování lehkých plynů. Práce je rozdělena na několik částí. Po krátkém teoretickém úvodu následuje popis zkušební trati s kompresorem Darina III na zkušebně závodu ČKD Nové Energo. Další kapitola pojednává o použité měřicí technice. Zpracováním vybraných naměřených dat do grafů se zabývá poslední kapitola práce.
Description
katedra: KEZ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 51 s., 3 s. textová příloha
Subject(s)
centrifugal compressor stage, test stand, measuring sensors, performance curves, stupeň radiálního kompresoru, měřicí trať, měřící sondy, charakteristika
Citation
ISSN
ISBN
Collections