Paliativní ošetřovatelská péče jako součást práce všeobecné sestry v domácí péči

Title Alternative:Palliative nursing care as a part of nurse´s work in home care
dc.contributor.advisorMařanová, Kateřina
dc.contributor.authorTryhubová, Renata
dc.date2014
dc.date.accessioned2016-07-26
dc.date.accessioned2023-04-24T06:49:01Z
dc.date.available2016-07-26
dc.date.available2023-04-24T06:49:01Z
dc.date.defense2014-06-17
dc.date.issued2014
dc.degree.levelbc
dc.description79 s., 10 s. příl. :tab., grfay +CD ROMcs
dc.description.abstractPráce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, jakými jsou např. paliativní péče, domácí péče či bolest a jejich vzájemnými vazbami. Hlavním předmětem výzkumné části bylo zjištění, zda jsou praktičtí lékaři při potřebě poskytnutí paliativní ošetřovatelské péče více odhodláni odeslat pacienta do zdravotnického zařízení, nebo jestli jej raději ponechají v domácím prostředí za pomoci agentury domácí péče. Pro zjištění potřebných informací bylo využito dotazníkového šetření v souboru 48 praktických lékařů a 37 všeobecných sester pracujících ve vybraných agenturách domácí péče. Pro zpracování shromážděných dat bylo využito popisné statistiky. Z výzkumu vyplynulo, že praktičtí lékaři jsou více nakloněni k ponechání pacienta v domácím prostředí. Dále výsledky šetření ukázaly, že praktičtí lékaři raději odesílají pacienty v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění do ordinací ''Centra léčby bolesti'', než aby jim předepisovali analgetika opiátového a neopiátového typu. Výsledky výzkumu dále potvrdili existenci rozdílné časové dostupnosti agentur domácí péče a rozdílné informovanosti všeobecných sester pracujících v těchto agenturách domácí péče o paliativní péči.cs
dc.identifier.signatureV 23/14 Zb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168535
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29672&typ=1
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29672&typ=2
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29672&typ=3
dc.source.urihttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29672
dc.subjectpaliativní péčecs
dc.subjectdomácí péčecs
dc.subjectpalliative careen
dc.subjecthome careen
dc.subject.verbispaliativní péčecs
dc.subject.verbisdomácí péčecs
dc.subject.verbishome careen
dc.subject.verbispalliative careen
dc.titlePaliativní ošetřovatelská péče jako součást práce všeobecné sestry v domácí péčics
dc.title.alternativePalliative nursing care as a part of nurse´s work in home careen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag29672
local.identifier.verbis480824
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:45:31cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files