Vyhodnocování procesů při nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku tepla

Title Alternative:Evaluation of processes during charging and discharging of a heat storage tank
Abstract
V bakalářské práci jsou zkoumány různé režimy nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku, pomocí citelného tepla uloženého ve vodě. Různými režimy se rozumí různé toky vody, výkony zdroje tepla a různé geometrie vstupu vody. Měření bylo prováděno na zařízení s otevřeným systémem. Maximální teplota vody se tedy nesměla blížit 100°C. Jako akumulační zásobník byla zvolena nádrž NAD 1000, DZD Dražice. Pro porovnání výsledků měření, byly naměřené hodnoty vyneseny pro bezrozměrnou výšku y*, bezrozměrnou teplotu T* a bezrozměrný čas t*. Z vypočtených údajů byly vypracovány diagramy teplotního rozvrstvení vody v akumulačním zásobníku pro všechny režimy. Tyto diagramy byly mezi sebou porovnány a byl vybrán ten nejvýhodnější režim pro stratifikaci.
Description
40 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
heat storage, heat, akumulace tepla, teplo
Citation
ISSN
ISBN
Collections