Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny Ni - typ 718

dc.contributorJoska Zdeněk, Ing. Ph.D. : 67729
dc.contributor.advisorNováková Iva, Ing. Ph.D. : 55406
dc.contributor.authorKubín, Martin
dc.contributor.otherMoravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 55838
dc.date.accessioned2021-08-20T12:05:17Z
dc.date.available2021-08-20T12:05:17Z
dc.date.committed2022-5-15
dc.date.defense2021-06-23
dc.date.submitted2020-11-15
dc.date.updated2021-6-23
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem tepelného zpracování na změny mechanických vlastností a struktury niklové slitiny typu Inconel 718. Niklové slitiny jsou často využívány jako konstrukční materiál, zejména díky jejich vysokým pevnostem, odolnosti creepu, stálosti za zvýšených teplot a odolnosti vůči korozi. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou popsány niklové slitiny a postupy tepelného zpracovaní, které jsou vhodné právě pro tyto slitiny. Cílem experimentální části bylo stanovit, jaký má vliv tepelné zpracování na mechanické vlastnosti slitiny Inconel 718. Nejprve byla sledována struktura a mechanické vlastnosti základního materiálu pro možnost porovnání s tepelně zpracovanými vzorky. V dalším kroku byly navrženy vhodné parametry tepelného zpracování a následně hodnoceny vzniklé změny. Vyhodnocení mechanických vlastností bylo provedeno pomocí statické tahové zkoušky, měření tvrdosti a rázové zkoušky v ohybu.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with the influence of heat treatment on changes in mechanical properties and structure of nickel-based alloy type Inconel 718. Nickel alloys are often used as a construction material, mainly due to their high tensile strength, creep resistance, stability at elevated temperatures and corrosion resistance. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes nickel alloys and heat treatment procedures that are suitable for these alloys.The aim of the experimental part was to determine the effect of heat treatment on the mechanical properties of Inconel 718. First, the structure and the mechanical properties of the base material were monitored for possibility of comparison with heat-treated samples. In the next part suitable parameters of heat treatment were proposed and subsequently the resulting changes were evaluated. The results of mechanical properties were performer by static tensile test, measuring the hardness and Charpy impact test.en
dc.description.mark
dc.format69 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202103198
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160731
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] PAULONIS, D. F., J. M. OBLAK a D. S. DUVALL. Precipitation in nickel-base alloy 718. ASM (Amer. Soc. Metals), Trans. Quart., 62: 611-22(Sept. 1969). [online]. 1969 [vid. 2020-10-27]. Dostupné z: https://www.osti.gov/biblio/4733654.par par[2] YAMASHITA, Y., T. MURAKAMI, R. MIHARA, M. OKADA a Y. MURAKAMI. Defect analysis and fatigue design basis for Ni-based superalloy 718 manufactured by selective laser melting. International Journal of Fatigue [online]. 2018, 117, 2013;495. ISSN 0142-1123. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijfatigue.2018.08.002.par par[3] Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. ISBN 80-85771-63-2. ZEROSS.par par[4] Uživatelský manuál přístroje DIL 805L, TA Instrument, 2017.par par[5] Technické normy ČSN.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectNiklcs
dc.subjectInconel 718cs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectNickelen
dc.subjectInconel 718en
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectstructureen
dc.titleVliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny Ni - typ 718cs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSM2
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS19000238
local.identifier.stag42105
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisba341895-5928-420f-8436-19adcf3e70d8
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3198
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_KUBIN.pdf
Size:
3.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
KUBIN_1.pdf
Size:
671.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
KUBIN_2.pdf
Size:
406.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections