Vliv svařovacích parametrů na geometrii svarové lázně při svařování metodou MAG

Title Alternative:Effect of welding parameters on the geometry of the weld pool during welding by method MAG
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis was to determine the influence of welding parameters on the geometry of the weld pool during welding by method MAG. The thesis is divided into two major parts: theoretical and experimental. In each chapter the theoretical part describes principles of arc welding, with a focus on the MAG method including description of system material - gas - wire. The individual effects of welding parameters on weld pool geometry are described in this theoretical part as well. The experimental part is devoted to verification of weld pool geometry changes under different welding parameters. These parameters were selected in order to cover as widest parametric area of welding current - welding speed as possible. The result of experiment is a graphical display of geometric dimensions of the welding parameters.
Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv svařovacích parametrů na geometrii svarové lázně při svařování metodou MAG. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a experimentální. V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsán princip obloukového svařování se zaměřením na metodu MAG, včetně popisu systému materiál - plyn - drát. V této části jsou také rozebrány jednotlivé vlivy svařovacích parametrů na geometrii svarové lázně. Experimentální část je pak věnována ověření změny geometrie svarové lázně na základě rozdílných svařovacích parametrů. Tyto parametry byly voleny tak, aby byla zmapována co možná největší parametrická oblast v systému svařovací proud - rychlost svařování. Výsledkem experimentu je grafické zobrazení jednotlivých geometrických rozměrů v systému svařovacích parametrů.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 100 str., 20 str. příloh
Subject(s)
mag, welding parameters, geometry of the weld pool, weldmonitor, mag, svařovací parametry, geometrie svarové lázně, weldmonitor
Citation
ISSN
ISBN
Collections