Náhradní elektrický obvod lidského těla pro testování parametrů kardiostimulátoru

Abstract
Práce se zabývá vytvořením testovacího zařízení, které bude simulovat parametry lidského těla. Model bude ve formě elektrického obvodu. Následně bude měřena odolnost implantabilního pulzního generátoru vůči rušení a vyhodnoceno jeho správného fungování.
In my work, I will deal with the creation of a test device that will simulate the parameters of the human body. The model will be in the form of an electrical circuit. Subsequently, I will measure the resistance of the implantable pulse generator to interference and evaluate its proper functioning.
Description
Subject(s)
Elektromagnetická kompatibilita, kardiostimulátor, náhradní elektrický obvod těla, testování
Citation
ISSN
ISBN