Vstřikovací forma pro lis Babyplast

Title Alternative:Injection mould for Babyplast injection moulding machine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the possibilities in injection of small plastic parts. Theoretical part mentions summary with basic information about classical and miniature injection moulding machines suitable for production of small parts. Then there is given more detailed description of Babyplast miniature injection moulding machine. This thesis contains general principles and requirements in the construction of injection moulds. Practical part is focused on the design of injection mould for Babyplast machine. There are particular parts of mould inclusive of their important design elements. The evaluation of this work is a comparison of standard mould and mould for Babyplast injection machine in terms of labour intensity of production, attributes and price.
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi při vstřikování malých plastových dílů. V teoretické části je uveden přehled společně se základními informacemi klasických a miniaturních vstřikovacích strojů vhodných pro výrobu malých výlisků. Dále je zde podrobněji popsán miniaturní vstřikovací stroj Babyplast. Práce obsahuje obecné zásady a požadavky při konstrukci vstřikovací formy. Praktická část je zaměřena na konstrukci vstřikovací formy určené na lis Babyplast. Jsou zde uvedeny jednotlivé části formy včetně jejich důležitých konstrukčních prvků. Vyhodnocením práce je porovnání klasické formy a formy na lis Babyplast z hlediska pracnosti výroby, vlastností i ceny.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55 s.
Subject(s)
injection moulding machine, design, injection mould, moulded parts, plates, vstřikovací stroj, konstrukce, vstřikovací forma, výlisky, desky
Citation
ISSN
ISBN
Collections