Studie fázových přeměn výstřiků z polypropylenu metodou DSC v závislosti na podmínkách temperace

Title Alternative:The Study of Phase Changes in Polypropylene Injection Moulded Bars by the DSC Method in Dependence on Temperature Conditions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor´s thesis deals with the evaluation of the morphology of polymeric injection moulded parts ( by the crystallization degree) using the DSC method under different temperature conditions of injection moulds. Different conditions are obtained by using materials of shaped parts of the mould, which are characterized by different thermal conductivity ( tool steel, AMPCOLOY 940, MOLDMAX HH) and a heat transferring media (water).
Bakalářská práce se zabývá hodnocením morfologie polymerních výstřiků (stupněm krystalizace) pomocí metody DSC při rozdílných podmínkách temperace vstřikovací formy. Rozdílné podmínky jsou dosažený materiály tvarových částí forem, vyznačující se odlišnou tepelnou vodivostí (nástrojová ocel, AMPCOLOY 940, MOLDMAX HH) a teplonosným médiem (vodou).
Description
katedra: KSP; rozsah: 51s., 18s. grafů příloh.
Subject(s)
dsc, crystallization degree, thermal conductivity, dsc, stupneň krystalizace, tepelná vodivost
Citation
ISSN
ISBN
Collections