Optimalizace montážní linky na výrobu magnetického ventilu DMV10

Title Alternative:Optimization of assembly line for the production of the magnet valve DMV10
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje téma optimalizace montážní linky na výrobu magnetického ventilu DMV10. V práci jsou popisované nástroje na zefektivnění procesu se zaměřením na optimalizaci montážní linky. V práci je popsán stav konkrétní montážní linky před optimalizací, dále jsou popsané návrhy možné optimalizace a následné porovnání současného a navrhovaného stavu.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections