Využití analýzy vlivu procesních kapalin při broušení pro řízení výroby

Title Alternative:Using analysis of the influence of process fluids in grinding for production management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work examines the influence of process fluids on the quality of cut surface and suggests a suitable technological process for comparing different process fluids. Then there are various manufacturers of liquid compared and make proposals for appropriate use of this fact in order to ensure the best economic parameters for efficient production management.
Práce zkoumá vliv procesní kapaliny na kvalitu broušeného povrchu a navrhuje vhodný technologický postup pro porovnání různých procesních kapalin. Dále jsou zde kapaliny různých výrobců porovnány a je navrženo vhodné využití této skutečnosti tak aby byly zajištěny co nejlepší ekonomické parametry pro efektivní řízení výroby.
Description
katedra: KOM; rozsah: 90
Subject(s)
grinding, process fluid, improving production, broušení, procesní kapalina, zefektivnění výroby
Citation
ISSN
ISBN
Collections