Motocykl s plynovým motorem

Abstract
Cílem diplomové práce je vypracování projektu přestavby skútru na pohon pomocí LPG. V práci jsou popsány již realizované přestavby motocyklů na tento pohon a legislativa jejich schvalování. Součástí práce je dále návrh nádrže pro LPG a jejího držáku. V závěru diplomové práce je odhad provozních parametrů skútru po přestavbě a ekonomická stránka tohoto projektu.
Objective of the diploma thesis is to elaborate a project of LPG drive conversion on a scooter. Several existing conversions and legislation of approval of these rebuilds are described in the thesis. Next component of the thesis is desigh of a LPG tank and it's holder. In the conlucion of the thesis, the operating parameters are estimated and an economical aspects are summarised.
Description
Subject(s)
Skútr, LPG, nádrž na LPG, držák LPG nádrže, alternativní palivo, schvalování přestav-by, Scooter, LPG, LPG tank, LPG tank holder, alternativ fuel, approval of development
Citation
ISSN
ISBN
Collections