Vliv typu a koncentrace přísad naproces ultrazvukového svařování PLAbio-kompozitů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou svařitelnosti biokompozitů PLApři ultrazvukovém svařování. V kompozitech byla použita v různých koncentracíchzměkčovadla PEG 400, ATBC, MC2178 a MC2192. Tato změkčovadla se lišila chemickýmsložením, molekulovou hmotností, hustotou a viskozitou. Vliv těchto změkčovadel byl posuzován optickou kontrolou na mikroskopu a kontrolou mechanických vlastností pomocí trhací zkoušky.
This bachelor's thesis deals with the issue of weldability of PLA biocomposites during the ultrasonic welding process. In the composites, there were added the plasticizers PEG 400, ATBC, MC2178 and MC2192. These (vynechat plasticizers) were used in different concentrations. The plasticizers were different in chemical composition, molecular weight, density and viscosity. Their effect was assessed by optical inspection using a microscope and by checking of mechanical properties by means of a tear test.
Description
Subject(s)
ultrazvukové svařování, svařitelnost, amplituda, biokompozity, PLLA, změkčovadlo, Ultrasonic welding, weldability, amplitude, biocomposites, PLLA, plasticizer
Citation
ISSN
ISBN
Collections