Ošetřovatelská péče o pooperační ránu s využitím drénů a drenážních systémů

dc.contributorNovotná Alena, Bc. DiS.
dc.contributor.advisorPažoutová Petra, Mgr. DiS.
dc.contributor.authorPavelková, Miroslava
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64534 Nguyen Nhung H.A., Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65146 Habásko Jakub, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-08-02
dc.date.defense2017-08-29
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated6.12.2017 10:17
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester v péči o pooperační ránu s využitím drénů a drenážních systémů. Teoretická část se věnuje drénům a drenážním systémům co se týče jejich druhu, materiálu, funkčnosti, hrudním drénům a operačním ranám a samotné ošetřovatelské péči. Výzkumná část je zaměřena na znalosti a ošetřovatelské postupy všeobecných sester v péči o pooperační rány s drény a drenážními systémy. Výstupem z bakalářské práce je standardní ošetřovatelský postup.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with knowledge of general nurses in postoperative wound care using drains and drainage systems. The theoretical part deals with drains and drainage systems in terms of their kind, material, functionality, chest drains and surgical wounds and nursing care itself. The research part focuses on the knowledge and nursing practices of general nurses in the care of postoperative wounds with drains and drainage systems. The output of the bachelor thesis is a standard nursing course.en
dc.description.mark
dc.format64s
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24115
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonVAŠÁKOVÁ, Martina aj. Hrudní drenáže krok za krokem. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-278-0.
dc.relation.isbasedonSLEZÁKOVÁ, Lenka aj. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. 268 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
dc.relation.isbasedonČAPOV, Ivan aj. Drény a jejich využití v chirurgických oborech. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0228-2.
dc.relation.isbasedonPLÉVOVÁ, Ilona aj. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0.
dc.relation.isbasedonKRŠKA, Zdeněk aj. Techniky a technologie v chirurgických oborech. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4.
dc.relation.isbasedonŠVÁB, Jan aj. Chirurgie vyššího věku. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2604-5.
dc.relation.isbasedonPOSPÍŠILOVÁ, Blanka a Olga, PROCHÁZKOVÁ. Anatomie pro bakaláře I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7372-675-1.
dc.relation.isbasedonHALODOVÁ, Markéta Zvláštnosti v ošetřovatelské péči u poranění hrudníku. České Budejovice, 2010. Bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta.
dc.relation.isbasedonPORUBOVÁ, Silvie. Zelená hvězda: B.Braun medica s.r.o. Zelená hvězda [online]. 2007 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: www. zelenahvezda.cz/clanky-a-studie/odborne-clanky/drenaze/pece-o-drenazni-systemy.
dc.relation.isbasedonSESTRA. Archiv. Zdravi15.cz [online]. 2010 [cit. 2015-1-7]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/drenazni-systemy-a-jejich-osetrovani-273989.
dc.relation.isbasedonKOUTNÁ, Marie. Kompetence sester v hojení ran. Florenc. 2010, č. 3, s. 28-37.
dc.relation.isbasedonKAISER, Radek. Zkušenosti s evakuací chronického subdurálního hematomu z návrtu kalvy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, č. 5.
dc.relation.isbasedonISSN 1210-7859.
dc.relation.isbasedonVILLANI, F., F. CAVIGGIOLI, B. BANZATTI, V. BANDI a L. MAIONE. Correlation between complication rate and perioperative risk-factors in superior pedicle reduction mammaplasty. Acta chirurgia plasticae. 2009, č.51, s.3-4.
dc.relation.isbasedonISSN 0001-5423.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectdréncs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectdrainen
dc.subjectpatienten
dc.subjectnursing careen
dc.subject.verbispostoperative careen
dc.titleOšetřovatelská péče o pooperační ránu s využitím drénů a drenážních systémůcs
dc.titlePost-operative wound nursing care using drains and drainage systemsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationUZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag33759
local.identifier.verbis536587
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:20:11cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PavelkovaMiroslavaOsPeceOPoopRanuDreny.pdf
Size:
11.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavelkova_posudek_vedouci.pdf
Size:
429.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavelkova_posudek_oponent.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavelkova_obhajoba.pdf
Size:
129.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP