Konstrukce přípravku pro zkoušku hloubením dle Erichsena

Abstract
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá mechanickými zkouškami pro hodnocení tvářitelnosti plechů v oblasti plošného tváření a principy bezkontaktního snímání a analýzy deformace při laboratorních testech. Praktická část práce řeší návrh, výrobu a testy přípravku pro zkoušku podle Erichsena, navrženého pro biaxiální zařízení s možností bezkontaktní analýzy deformace.
The thesis is concerned with mechanical tests of formability in the area of sheet metal forming and principles of contactless scanning and evaluation of deformation process by laboratory testing. The practical part is solving design, manufacturing, and testing of the Erichsen cupping test jig, which was designed for a biaxial hydraulic machine with the possibility of contactless deformation analysis.
Description
Subject(s)
Mechanické zkoušky tváření, fotogrammetrie, zkouška hloubením podle Erichsena, Mechanical forming tests, photogrammetry, Erichsen cupping test
Citation
ISSN
ISBN
Collections